دانلود کتاب آشفتگی جنسیتی

تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۵

 

کتاب آشفتگی جنسیتی

توضیحات:

ده سال پي ش كتاب “ آشفتگي جنسیتي ” را كامل نموده و آنرا جهت نشر بر اي انتشارات راتلج ارسال كردم. نه مي دانستم كه كتاب چنين مخاطبين وسیعي خواهد يافت و نه اينكه “ مداخله ” اي برانگيزنده در نظريه فمينيستي ايجاد مي كند يا از آن به عنوان يکي از متون پایه گذار نظريه كوئير ذكر مي شود .حیات متن از نبات من فراتر رفته است و این مطمئنا تا حدی نتیجه زمینه ی متغیر برخورد با آن است.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: آشفتگی جنسیتی

نوع فایلنویسنده: جودیت باتلر

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۰۴

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب آشفتگی جنسیتی

نظرات