دانلود کتاب آشفتگی جنسیتی

تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۵

 

کتاب آشفتگی جنسیتی

توضیحات:

ده سال پی ش کتاب “ آشفتگی جنسیتی ” را کامل نموده و آنرا جهت نشر بر ای انتشارات راتلج ارسال کردم. نه می دانستم که کتاب چنین مخاطبین وسیعی خواهد یافت و نه اینکه “ مداخله ” ای برانگیزنده در نظریه فمینیستی ایجاد می کند یا از آن به عنوان یکی از متون پایه گذار نظریه کوئیر ذکر می شود .حیات متن از نبات من فراتر رفته است و این مطمئنا تا حدی نتیجه زمینه ی متغیر برخورد با آن است.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: آشفتگی جنسیتی

نوع فایلنویسنده: جودیت باتلر

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۰۴

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب آشفتگی جنسیتی

نظرات