دانلود کتاب آموزش ساده مدی تی شن

تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۵

 

کتاب آموزش ساده مدی تی شن

توضیحات:

هشیاری آن است که ذهن آگاه باشد، اما تمرکز نداشته باشد. هشیاری آگاه بودن از همه چیزهایی است که در حال روی دادن اند. شما به گونه عادی نمی توانید از همه چیزهایی که در حال رخ دادن اند هشیار باشید زیرا بدین گونه نامتمرکز خواهید شد. بخش نفی شده، بخش ناخودآگاهتان تنها زمانی می تواند پویا و آفریننده باشد که شما به زندگی بعد تازه ای بیفزایید.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: آموزش ساده مدی تی شن

نوع فایلنویسنده: افشین عباسپور

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۳

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب آموزش ساده مدی تی شن

نظرات