دانلود کتاب آینده طبیعت انسان

تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۵

 

کتاب آینده طبیعت انسان

توضیحات:

فنآوری ها پیشران تغییر و تحول هستند. صنعت چاپ، صنعت خودرو، و بسیاری دیگر از فنآور ی هائی که زندگی مدرن را میسر ساخته اند، همگی تاکنون الگوهای جمعیتی را تغییر داده، توزیع ثروت و طبقات اجتماعی را جابجا کرده، و موازنه قدرت در سطح بی نالمللی را تحت تاثیر قرار داده اند. در یک کلام، فنآوری ها زندگی ما را به عنوان یک فرد و نیز به عنوان یک جامعه کاملا دگرگون ساخته اند. ما در قرن بیستم به کمک مهندسی عمران و ساخت ساز ههای عظیم دفع فاضلاب و تصفیه آب و نیز فنآور ی های زیست پزشکی برای تحقیق درباره بیماری ها و روش های درمان آنها طول عمرانسانها را به اندازه قابل توجهی افزایش داده ایم.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: آینده طبیعت انسان

نوع فایلنویسنده: وحید وحیدی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴۳

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب آینده طبیعت انسان

نظرات