دانلود کتاب آینده طبیعت انسان

تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۵

 

کتاب آینده طبیعت انسان

توضیحات:

فنآوری ها پيشران تغيير و تحول هستند. صنعت چاپ، صنعت خودرو، و بسياری ديگر از فنآور ی هائی که زندگی مدرن را ميسر ساخته اند، همگی تاکنون الگوهای جمعيتی را تغيير داده، توزيع ثروت و طبقات اجتماعی را جابجا کرده، و موازنه قدرت در سطح بي نالمللی را تحت تاثير قرار داده اند. در يک کلام، فنآوری ها زندگی ما را به عنوان يک فرد و نيز به عنوان يک جامعه کاملا دگرگون ساخته اند. ما در قرن بيستم به کمک مهندسی عمران و ساخت ساز ههای عظيم دفع فاضلاب و تصفيه آب و نيز فنآور ی های زيست پزشکی برای تحقيق درباره بيماری ها و روش های درمان آنها طول عمرانسانها را به اندازه قابل توجهی افزايش داده ايم.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: آینده طبیعت انسان

نوع فایلنویسنده: وحید وحیدی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴۳

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب آینده طبیعت انسان

نظرات