دانلود کتاب اختلالات جنسی

تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱۳۹۵

 

کتاب اختلالات جنسی

توضیحات:

بسیار شایع است و دست کم از هر ۵ زن در جهان یکی به این عارضه دچار میشود.  شدت ارگاسم در میان زنان بسیار متفاوت است و زنان از لحاظ تعداد ارگاسم ها یا میزان تحریک مورد نیاز برای رسیدن به ارگاسم نیز با یکدیگر متفاوت هستند. ارگاسم از منظر طبی به معنای احساس لذت شدید جسمی و رهایی از تنش است که با انقباض های غیر ارادی و موزون عضلات کف لگن همراه است.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: اختلالات جنسی

نوع فایلنویسنده: رضاپوردست گردان

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴۹

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب اختلالات جنسی

نظرات