دانلود کتاب اختلالات حرکتی

تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱۳۹۵

 

کتاب اختلالات حرکتی

توضیحات:

اغلب بیماری های نورولوژیک می توانند علائم مختلف اختلالات حرکتی را ایجاد نمایند. در این نوشتار اختلالات حرکتی مهم تر و شایعتر مورد بحث قرار گرفته است. تشخیص اختلالات حرکتی به تجربه کافی و مشاهده دقیق بالینی نیازمند است. بدیهی است که گرفتن شرح حال دقیق اولین قدم در تشخیص است. اختلالات حرکتی علائم چشمگیر و قابل مشاهده ای دارند.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: اختلالات حرکتی

نوع فایلنویسنده: رضا پوردست گردان

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷۹

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب اختلالات حرکتی

نظرات