دانلود کتاب اپیدمیولوژی بالینی و کنترل سیاه زخم

تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵

 

کتاب اپیدمیولوژی بالینی و کنترل سیاه زخم

توضیحات:

یکی از بیماری های عفونی حیوانات است که بوسیله باسیل گرم (Charbon، Anthrax) سیاه زخم مثبت مولد اسپوری بنام باسیلوس آنتراسیس، ایجاد می شود و در انسان در اثر تماس با حیوانات آلوده، یا فراورده های آن ها نظیر پشم، مو، پوست، استخوان، سفیداب ، استنشاق افشانه های آلوده در کار خانه های پشم ریسی یا طی انتشار عمدی اسپورها به وسیله بیوتروریست ها و خوردن مواد آلوده، ایجاد می شود . این بیماری نه تنها باعث بروز مرگ و میر فراوانی در دام ها می شود و زمینه را جهت وابستگی های اقتصادی و سیاسی، فراهم می نماید، بلکه موجب افزایش مرگ و میر، در انسان نیز می گردد.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: اپیدمیولوژی بالینی و کنترل سیاه زخم

نوع فایلنویسنده: حسین حاتمی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۸

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب اپیدمیولوژی بالینی و کنترل سیاه زخم

نظرات