دانلود کتاب اپيدميولوژي باليني و كنترل سياه زخم

تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵

 

کتاب اپيدميولوژي باليني و كنترل سياه زخم

توضیحات:

يكي از بيماري هاي عفوني حيوانات است كه بوسيله باسيل گرم (Charbon، Anthrax) سياه زخم مثبت مولد اسپوري بنام باسيلوس آنتراسيس، ايجاد مي شود و در انسان در اثر تماس با حيوانات آلوده، يا فراورده هاي آن ها نظير پشم، مو، پوست، استخوان، سفيداب ، استنشاق افشانه هاي آلوده در كار خانه هاي پشم ريسي يا طي انتشار عمدي اسپورها به وسيله بيوتروريست ها و خوردن مواد آلوده، ايجاد مي شود . اين بيماري نه تنها باعث بروز مرگ و مير فراواني در دام ها مي شود و زمينه را جهت وابستگي هاي اقتصادي و سياسي، فراهم مي نمايد، بلكه موجب افزايش مرگ و مير، در انسان نيز مي گردد.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: اپيدميولوژي باليني و كنترل سياه زخم

نوع فایلنویسنده: حسین حاتمی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۸

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب اپيدميولوژي باليني و كنترل سياه زخم

نظرات