دانلود کتاب ایذر

تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵

 

کتاب ایذر

توضیحات:

ویژگیهای این بیماری از جمله سرعت انتقال و گسترش، جهانگیری، میزان کشندگی و معلولیت بالا، غیرقابل درمان بودن و همچنین نهفتگی آلودگی آن و این مطلب که تاثیرات این بیماری جنبه جهانی پیدا نموده و به معضلی بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی مبدل گردیده و جوامع بین المللی و سازمانهای رسمی و غیر رسمی را وادار نمود که در مقابله با آن تلاش نماید.
ایذر به انگلیسی AIDS به معنی نشانگان نقص ایمنی است.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: ایذر

نوع فایلنویسنده: احمد نعمتی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۰

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب ایذر

نظرات