دانلود کتاب برای تسکین دلهای آسیب دیدگان

تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵

 

کتاب برای تسکین دلهای آسیب دیدگانم

توضیحات:

به ياد آوردن حادثه , روان آسيب ديدگان را می آزارد. در اين صورت چيزهای گوناگون اتفاق می افتد, مثلا از امور جزئی زود عصبانی می شوند , نمی توانند به خواب بروند , آن حادثه را مكررا در خواب می بينند , آن منظره تكراری به يادشان می آيد ,حوصله ندارند با ديگران گفتگو كنند و غيره. گاهی در وضعيت جسمی آنان نيز تاثير  می گذارد. در اينگونه موارد بيشترشان به طور طبيعی يا خود به خود با گذشت زمان بهبود می يابند, ولی بعضی وقت ها مدت خيلی زيادی طول می كشد تا بهبود يابند.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: برای تسکین دلهای آسیب دیدگان

نوع فایلنویسنده: ایکومی اوزاوا

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۱

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب برای تسکین دلهای آسیب دیدگان

نظرات