دانلود کتاب بیش از صد روش برای قدرت افزایی مغز و پیشگیری از آلزایمر

تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵

 

کتاب بیش از صد روش برای قدرت افزایی مغز و پیشگیری از آلزایمر

توضیحات:

رسم نقشه های ذهنی را یاد بگیرید. نقشه ذهنی مجموعه ای از دیاگرامها برای نمایش کلمات، ایده ها، فعالیت ها و موارد دیگر است که حول یک نقطه مرکزی یا کلمه کلیدی بطور محوری کشیده می شود. نقشه ذهنی برای ایجاد، تصویر کردن، ساختاردهی و طبقه بندی ایده ها در زمینه های مطالعات و تحقیق، حل مسئله و تصمیم سازی کاربرد دارد.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: بیش از صد روش برای قدرت افزایی مغز و پیشگیری از آلزایمر

نوع فایلنویسنده: علی نقی قاسمیان نژاد

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۲

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب بیش از صد روش برای قدرت افزایی مغز و پیشگیری از آلزایمر

نظرات