دانلود کتاب بیماریهای ناشی از آلودگی هوا

تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱۳۹۵

 

کتاب بیماریهای ناشی از آلودگی هوا

توضیحات:

الودگی هوا به معنای مخلوط شدن هوا با گازها ، قطرات و ذراتی است که کیفیت هوا را کاهش میدهند در شهر ها، ماشین ها و اتوبوس ها و هواپیماها و نیز صنایع و ساختمان سازی ممکن است باعث الودگی هوا شوند. در خارج از شهرها غبار حاصل از شخم زدن به وسیله تراکتورها ، ماشین ها و کامیون هایی که در جاده های شنی یا خاکی می رانند. ریزش کوه و دود حاصل از آتش سوزی بیشه ها و مزارع باعث الودگی هوا میشود.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: بیماریهای ناشی از آلودگی هوا

نوع فایلنویسنده: رضاپوردست گردان

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷۱

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب بیماریهای ناشی از آلودگی هوا

نظرات