دانلود کتاب بیماری های شایع کودکان

تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱۳۹۵

 

کتاب بیماری های شایع کودکان

توضیحات:

کودکان، آسیب پذیرترین قشر جمعیت هاى انسانى هستند که در مقابل شداید و ناملایمات زندگى از جمله بیمارى ها، به تنهایى توان مقابله و دفاع را ندارند بنابراین باید توسط گروه هاى دیگر اجتماعى مانند خانواده، مربیان و سرپرستان و سایر افراد و نهادها مورد حمایت و پشتیبانى قرار گیرند امروزه چگونگى بروز و عوامل ایجاد کننده بسیارى از بیمارى ها و همچنین راه هاى پیشگیرى از آن ها شناخته شده است آموزش بهداشت و شناخت راه هاى حفاظت و جلوگىرى از بیمارى ها باید طیف هاى وسیعى از جامعه را دربرگیرد.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: بیماری های شایع کودکان

نوع فایلنویسنده: عزیز الله باطبی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۵۳

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب بیماری های شایع کودکان

نظرات