دانلود کتاب تداوی جامع امراض دوره طفولیت

تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۵

 

کتاب تداوی جامع امراض دوره طفولیت

توضیحات:

از مادر بپرسید که طفلش چه مشکل دارد:

  • مشخص کنید که این ملاقات ابتدائی یا تعیقبی برای این مشکل است.
  • اگر ملاقات تعقیبی است از رهنمود داده شده در چارت (طفل را تداوی کنید) استفاده کنید.
  • اگر ملاقات ابتدائی است وی را طور ذیل ارزیابی نمائید.

تصنیف شناسائی تداوی:
تمام اعراض و مشکلات موجود در جدول را برای تصنیف بندی مورد استفاده قرار بدهید.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: تداوی جامع امراض دوره طفولیت

نوع فایلنویسنده: ناشناس

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۸

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب تداوی جامع امراض دوره طفولیت

نظرات