دانلود کتاب جمعیت تنظیم خانواده

تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۵

 

کتاب جمعیت تنظیم خانواده

توضیحات:

در زمان قدیم شمارش افراد انسان به وسیله خود آنها مساله ناشناخته ای بود یا این امر به نظر آنها پلید می نمود . بطوریکه عقیده داشتند ملت ها از آن خدا هستند و تنها خداست که تعداد امت خود را می داند . زیرا تنها مالک است که می تواند اموال خود را بر شمارد و صورت برداری کند . حتی با پیشرفت ها و تحولاتی که در جهان به وجود آمده هنوز در مواردی تعیین تعداد انسان ها تا حدودی دشوار است. مطالعه جمعیت از دو راه انجام می گیرد، یک طریقه عبارت از عکسبرداری در زمان معین از وضع جمعیت و طریقه دیگر بررسی حرکات جمعیت از راه ثبت عوامل تشکیل دهنده آن مانند : تولد، مرگ و میر و مهاجرت است . برای این دونوع مطالعه که مکمل یکدیگر هستند، دو نوع روش بررسی وجود دارد.
الف-  سرشماری و آمارگیری نمونه ای که نشان دهنده وضع جمعیت در یک زمان معین است.
ب- دفاتر ثبت احوال که اطلاعاتی در باره حرکات جمعیت فراهم می کند.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: جمعیت تنظیم خانواده

نوع فایلنویسنده: دکترباقرزاده

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۴۹

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب جمعیت تنظیم خانواده

نظرات