دانلود کتاب درباره سقط جنین

تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵

 

کتاب درباره سقط جنین

توضیحات:

پرسش این است: ” آیا یک زن باردار اخلاقا مجاز است که جنین خود را سقط کند؟” خصوصا دلایل یا انگیزه های دینی نقش بسیار مهمی در شکل بخشی به چنان حکمی داشته است. بسیاری از دین باوران مخالفت خود را با سقط جنین به حجیت مراجع و منابع دینی مستند می کنند. یعنی ادعا می کنند که منابع معتبر دینی سقط جنین را امرزی اخلاقا مذموم و شرعا حرام دانسته است.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: درباره سقط جنین

نوع فایلنویسنده: آرش نراقی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۳

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب درباره سقط جنین

نظرات