دانلود کتاب در جستجوی خودکفایی در پالایش پلاسما و تهیه فرآورده های خونی

تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۵

 

کتاب در جستجوی خودکفایی در پالایش پلاسما و تهیه فرآورده های خونی

توضیحات:
در ۱۹۷۲، آزمایشگاه های Connaught طبق سفارش صلیب سرخ کانادا فرآورده های خونی را تهیه می نمود. صلیب سرخ پلاسمای حاصل از خون های اهدایی را به Connaught می فرستاد تا از آن فرآورده های خونی مختلف را فرآوری کرده و پس از برگشت به صلیب سرخ جهت مصارف پزشکی در سراسر کشور توزیع شود.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: در جستجوی خودکفایی در پالایش پلاسما و تهیه فرآورده های خونی

نوع فایلنویسنده: ناشناس

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۹

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب در جستجوی خودکفایی در پالایش پلاسما و تهیه فرآورده های خونی

نظرات