دانلود کتاب دستگاه های خودکار شمارنده ی سلولی

تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱۳۹۵

 

کتاب دستگاه های خودکار شمارنده ی سلولی

توضیحات:

دستیابی به نتایج صحیح و دقیق در ازمایشگاه های پزشکی بدون استفاده از برنامه های تضمین کیفیت امکان پذیر نیست. مسئول آزمایشگاه موظف است با توجه به تعداد مراجعان ، تعداد و نوع تجهیزات، روش های آزمایشگاهی به کار رفته ، تعداد کارکنان و …، با روش های مختلف از جمله آموزش کارکنان، استفاده از روش های استاندارد آزمایشگاهی، انتخاب روش های مناسب کنترل کیفیت و شرکت در برنامه های ارزیابی خارجی اطمینان حاصل نمایند.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: دستگاه های خودکار شمارنده ی سلولی

نوع فایلنویسنده: دکتر  پریسا داهیم

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶۶

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب دستگاه های خودکار شمارنده ی سلولی

نظرات