دانلود کتاب ده حقیقت (جلد اول)

تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵

 

کتاب ده حقیقت (جلد اول)

توضیحات:

ایمنی بیماران:
حقیقت اول: در سالیان اخیر میزان شناخت اهمیت ایمنی بیماران در بین کشورهای مختلف افزایش یافته و پیشرفت هایی بدست آمده است. اما تا دستیابی به مراقبت های کافی از بیماران و اضافه نشدن مشکلی به بیماری آن ها در دوره بستری شدنشان در مراکز درمانی راه بسیاری باید پیموده شود.
حقیقت دوم: تخمین زده می شود که در کشورهای پیشرفته از هر ده بیمار بستری در مراکز بهداشتی درمانی یک نفر دچار آسیب های مختلف می شود.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: ده حقیقت (جلد اول)

نوع فایلنویسنده: علی اصغر صفری فرد

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶۰

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب ده حقیقت (جلد اول)

نظرات