دانلود کتاب ده حقیقت (جلد دوم)

تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵

 

کتاب ده حقیقت (جلد دوم)

توضیحات:

انتقال خون:
حقیقت اول: انقال خون باعث نجات زندگی می شود، اما میلیون ها بیمار نیازمند خون در هنگام نیاز، به خون سالم و مطمئن دسترسی پیدا نمی کنند. تمام کشورها باید مطمئن شوند خون کافی تامین شده و ذخیره خون به مقدار مورد نیاز وجود دارد. همچنین خون های تهیه شده از نظر عوامل عفونی مانند عامل ایجاد بیماری ایذر، ویروس های هپاتیت بی و سی و سایر عفونت های مزمن می تواند از طریق انتقال خون ناسالم منتقل شوند.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: ده حقیقت (جلد دوم)

نوع فایلنویسنده: علی اصغر صفری فرد

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶۰

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب ده حقیقت (جلد دوم)

نظرات