دانلود کتاب روش پیشگیری از بیماری های گوارشی

تاریخ انتشار : ۱۶ دی ۱۳۹۵

 

کتاب روش پیشگیری از بیماری های گوارشی

توضیحات:

دستگاه گوارشی از لوله گوارش و اعضای مرتبط با آن تشکیل میشود. لوله گوارش یک لوله پیچ خورده به طول حدود ۷ متر است که غذا در حین هضم شدن از آن عبور میکند. این لوله شامل دهان، حلق، مری ، معده ، روده های کوچک و بزرگ، راست روده معده و مقعد ایست. اعضای گوارشی مرتبط عبارتند از ۳ جفت غده بزاقی، کبد، لوزالمعده و کیسه صفرا، دستگاه گوارش، غذا را به قطعات کوچکتر تبدیل میکند تا به وسیله  سلول های بدن قابل استفاده شوند.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: روش پیشگیری از بیماری های گوارشی

نوع فایلنویسنده: رضا پور دست گردان

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۷۴

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب روش پیشگیری از بیماری های گوارشی

نظرات