دانلود کتاب طب سنتی و گیاهی (طب اکبری)- جلد اول

تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱۳۹۵

 

کتاب طب سنتی و گیاهی (طب اکبری)- جلد اول

توضیحات:

باب اول: در امراض سر
تشریح سر: آن، مرکب است از پوست و گوشت و غشا و جوهر دماغ و شبکه که محیط جوهر دماغ است و عظم و شرائین و اورده و اعصاب، اما موی از اجزای ذاتیه نیست. اکنون بدان که عظم سر، جمله هفت قطعه است: چهار مانند دیوار قایم است از چهار طرف هر واحد از یک طرف و یکی به منزله سطح است که آن را ” قاعده دماغ” گویند و دو به مثابه سقف است که آن را ” قحف” خوانند.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: طب سنتی و گیاهی (طب اکبری)- جلد اول

نوع فایلنویسنده: حکیم محمداکبر ارزانی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۰۷۵

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب طب سنتی و گیاهی (طب اکبری)- جلد اول

نظرات