دانلود کتاب علل ادم ریوی

تاریخ انتشار : ۲۰ دی ۱۳۹۵

 

کتاب علل ادم ریوی

توضیحات:

ادم ریوی، تجمع مایع خارج در ریه ها است. غیرطبیعی تجمع مایع باعث می شود که ریه ها برای تبدیل شدن به سفت و کیسه های هوایی و یا فضاهای‌ هوا را از ریه ها برای تبدیل شدن به آب اشباع است. به عنوان یک نتیجه، تنفس می شود بسیار دشوار است. ادم حاد ریوی، یکی از شایع ترین اورژانس پزشکی تهدید کننده زندگی است، نیاز به مداخله است تا به زودی به عنوان تشخیص مشکوک است.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: علل ادم ریوی

نوع فایلنویسنده: رضا پوردست گردان

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۳۴

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب علل ادم ریوی

نظرات