دانلود کتاب عملکرد مغز در زنان و مردان

تاریخ انتشار : ۲۲ دی ۱۳۹۵

 

کتاب عملکرد مغز در زنان و مردان

توضیحات:

مغز عضوی است که در بدن تمام جانوران نقش مرکز سیستم عصبی را دارد. فرمان تمام حرکات ارادی بدن از مغز صادر می شود و تمام احساس ها در مغز پردازش می شود. مغز انسان شبکه گسترده و پیچیده ای از مدارهای عصبی است که به شکلی بسیار دقیق طراحی شده اند. مغز درون جمجمه قرار دارد و در واقع یکی از دو بخش دستگاه عصبی مرکزی می باشد.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: عملکرد مغز در زنان و مردان

نوع فایلنویسنده: سهراب نیازی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۲

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب عملکرد مغز در زنان و مردان

نظرات