دانلود کتاب مراقبت از خون

تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۵

 

کتاب مراقبت از خون

توضیحات:

در سال ۱۹۹۲ هنگامیکه به نظر می رسید تزریق خون یکی از عمده ترین راه های انقال ویروس هپاتیت C می باشد، مسئولان بهداشت فرانسه سازمان انتقال خون فرانسه را دوباره سازماندهی نمودند. یکی از چهره های نوین ایمنی تزریق خون در سال ۱۹۹۳ مفهوم مراقبت از خون بود که سازمان خون فرانسه در سال ۱۹۹۴ عهده دار اجرای آن گردید.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: مراقبت از خون

نوع فایلنویسنده: ناشناس

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۶

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب مراقبت از خون

نظرات