دانلود کتاب مروری برجایگاه هومیوپاتی در جهان

تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۵

 

کتاب مروری برجایگاه هومیوپاتی در جهان

توضیحات:

هوميوپاتي اولين بار توسط بقراط معر في گرديد ولي پاي ه گذاري اصول اساسي آن توسط یک پزشک آلمانی به نام ساموئل هانمن صورت گرفت که شامل قانون مشابهت، مسیر درمان، اصل تك دارويي، تئوري تجويز دزهاي فوق العاده رقيق شده و تئوري بيمار ي هاي مزمن مي باشد. در هوم يوپاتي، بيماري ها به وسيله داروهايي درمان مي شوند كه قادرند در فرد سالم علائم مشابه بيماري ايجاد كنند . داروهاي هوميوپاتي، به جاي مبارزه مستقيم با بيماري، موجب تحريك بدن براي مبارزه با بيماري مي شوند. قبل از نيمه دوم قرن نوزدهم از هوميوپاتي در سراسر اروپا، آسيا و آمريكاي شمالي استفاده مي شده است.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: مروری برجایگاه هومیوپاتی در جهان

نوع فایلنویسنده: دکتر علی مظاهری نژاد

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۵۶

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب مروری برجایگاه هومیوپاتی در جهان

نظرات