دانلود کتاب هله

تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۵

 

کتاب هله

توضیحات:

از هزاران سال پيش انسان متوجه شده است كه بدترين دشمن او “خود“ او است. اين فرمايش رسول خردمند اسلام است كه “اَعدي عدوك نَفسك “. در هزاران سال گذشته صدها مكتب و سيستم و طريق خودشناسي نيز بر انسان عرضه شده است؛ و انسان ها هميشه به شكلي در تلاش رهايي از “خود“ و رنج هاي آن بوده اند؛ ولي در اين امر تقريباً هيچ موفقيتي نداشته اند. بنابراين انسان از خود مي پرسد چه گير و مانعي در كار هست كه رهايي از مسأله “خود“ را تا حد غيرممكن دشوار م ينمايد. مسلماً مانعي در كار هست، و اين مانع قاعدتاً بايد فوق العاده عميق و ريشه اي باشد.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: هله

نوع فایلنویسنده: محمدجعقر مصفا

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۴

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب هله

نظرات