دانلود کتاب هله

تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۵

 

کتاب هله

توضیحات:

از هزاران سال پیش انسان متوجه شده است که بدترین دشمن او “خود“ او است. این فرمایش رسول خردمند اسلام است که “اَعدی عدوک نَفسک “. در هزاران سال گذشته صدها مکتب و سیستم و طریق خودشناسی نیز بر انسان عرضه شده است؛ و انسان ها همیشه به شکلی در تلاش رهایی از “خود“ و رنج های آن بوده اند؛ ولی در این امر تقریباً هیچ موفقیتی نداشته اند. بنابراین انسان از خود می پرسد چه گیر و مانعی در کار هست که رهایی از مسأله “خود“ را تا حد غیرممکن دشوار م ینماید. مسلماً مانعی در کار هست، و این مانع قاعدتاً باید فوق العاده عمیق و ریشه ای باشد.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: هله

نوع فایلنویسنده: محمدجعقر مصفا

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۴

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب هله

نظرات