دانلود کتاب پیشگیری از بیماری های خون

تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱۳۹۵

 

کتاب پیشگیری از بیماری های خون

توضیحات:

خون ۷ الی ۸ درصد وزن بدن را تشکیل میدهد و حجم آن در یک فرد بالغ بطور متوسط ۵ لیتر میباشد. خون به واسطه گردش در داخل رگ های خونی عامل اصلی توزیع مواد غذایی، اکسیژن و حرارت در بدن و انتقال دی اکسید کربن و مواد زاید حاصل از فعالیت سلول ها از بافت ها به ارگانهای دفعی است. خون همچنین هورمون های مترحشه از غدد داخلی را به ارگانهای مورد نظر حمل میکند.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: پیشگیری از بیماری های خون

نوع فایلنویسنده: رضاپوردست گردان

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۶۷

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب پیشگیری از بیماری های خون

نظرات