دانلود کتاب گنجاندن هومیوپاتی در نظام های سلامت

تاریخ انتشار : ۲۳ دی ۱۳۹۵

 

کتاب گنجاندن هومیوپاتی در نظام های سلامت

توضیحات:

هومیوپاتی یک شیوه درمانی است که اجزا زیادی را در بر میگیرد و دارای سه عنصر اساسی است: بیمار و ویژگی شخصی اش، دارو و ترکیب فرایند تولیدش، و پزشک، و رویکردش به درمان و مفاهیم سلامت. توسعه پژوهش و ساختارهای ارزیابی، به همراه آموزش انتقادی و تحلیلی، به پیشرفت طبابت هومیوپاتی و تعریف نقش بالقوه آن در رابطه با سایر روش های درمانی متعارف و غیرمتعارف در نظام های سلامت غرب کمک می کند.

 

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: گنجاندن هومیوپاتی در نظام های سلامت

نوع فایلنویسنده: ب. پویترین

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۱۱

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب گنجاندن هومیوپاتی در نظام های سلامت

نظرات