دانلود کتاب گوش ( تشریح و توصیف )

تاریخ انتشار : ۲۱ دی ۱۳۹۵

 

کتاب گوش ( تشریح و توصیف )

توضیحات:

گوش اندامی است برای شنیدن صدفه ی کج ناهموار دارد که صدا را جمع و ان را به طنین می اندازد. دلیل ان که پیچ پیچ است ان است که اگر سوراخ گوش مستقیم بود مسافت کمتر میشد و طول مسافت برای این است که گرمی یا ردی زیاد یکدفعه هجوم نیاورند بلکه به تدریج داخل شوند.. گوش انسان به سه بخش تقسیم شده است: بخش خارجی گوش، بخش میانی و بخش درونی گوش.

خصوصیات این کتاب

 نوع فایلعنوان کتاب: گوش ( تشریح و توصیف )

نوع فایلنویسنده: محمد امین دلاور خلفی

 نوع فایلموضوع کتاب: موفقیت در زندگی فردی

نوع فایل نوع فایل: pdf

پایایی تعداد صفحات: ۲۲

منبع منبع: کتاب نیل، مرکز رایگان کتاب موفقیت

  دانلود مستقیم و رایگان کتاب گوش ( تشریح و توصیف )

نظرات