شاهین فرهنگ
شاهین فرهنگ - Shahin farhang

اطلاعات تکمیلی ...

بیوگرافی


شاهین فرهنگ متولد ۲۶ بهمن سال ۱۳۴۵ در شهر تهران می باشد. او دارای مدرک کارشناسی فیزیک، کارشناسی ارشد جامعه شناسی و هم چنین پژوهشگری و دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه هاروارد امریکا با معدل ممتاز می باشد. دکتر فرهنگ از مدرسان و سخنرانان بسیار‌مشهور  در زمینه ی علم‌موفقیت در ایران است. هم چنین در زمینه ی ورزش در رشته ی کیک بوکس دارای کمربند مشکی از‌کانادا می باشد. او در زمان جنگ تحمیلی ایران و عراق در جبهه ی حق علیه باطل نیز حضور داشت و با شهامت بسیار با دشمن جنگید. از ویژگی های بارز شخصیتی او شوخ طبعی اش می باشد که بین همرزمانش زبانزد بوده. هنرزمانش اون را با نام حسین فرهنگ می شناسند، به گونه ای که تمام مدارک حضور اون در جنگ و پلاک تشخیص هویتش نیز به اسم حسین فرهنگ است.ب ه گفته خودش انگیزه اش برای قدم گذاشتن در راه موفقیت این است که ان مدینه ی فاصله و جو بسیار خوب که در جبهه های جنگ تحمیلی دیده می شد را بعد آن بین مردم رواج دهد و یک جوری‌حال مردم را خوب کند. فرهنگ برای‌کسب‌موفقیتش از تجارب و سخنان دکتر حورایی‌بهره برده‌است. او هم چنین تحقیقاتی درنورد فیلم قانون جذب انجام داده و به نظرش فقط ۴۰ درصد از وقایع این فیلم واقعی می باشد و بقیه ی آن به دلیل تاثیرگذاری بیشتر آن ساخته و پرداخته ی ذهن  خلاق سازنده ی ان است.

سمینار شاهین فرهنگ

لیست دوره های دکتر شاهین فرهنگ


کسب آرامش(14 ساعت)

 • بخشیدن دیگران
 • عدم قضاوت
 • رهائی از وابستگی
 • عشق به خویشتن
 • یکپارچه شدن
 • حضور در لحظه


زندگی هدفمند ( طراحی آینده )(6 ساعت)

 • تفاوت مقصد، آرزو و هدف
 • تحلیل آرزوها و اهداف
 • بهانه کمبود امکانات
 • اهداف اصلی
 • متعالی بودن اهداف
 • محدودیت ذهنی ممنوع!
 • اهداف کلان و خرد :
 • تعداد مجاز اهداف کلان
 • فاصله زمانی بین اهداف خرد
 • مکتوب کردن اهداف
 • اهداف قابل تغییرند
 • پشتکار
 • اشتباه و شکست
 • اولین گام بسوی اهداف
 • کاتالیزورها :
 • اطلاعات و مهارت های مورد نیاز
 • عوامل یاری دهنده
 • شناسائی موانع :
 • برنامه های جایگزین
 • دام آینده نگری
 • رنج و سختی در مسیر دستیابی به اهداف


عوامل موثر در شکل گیری تحول(6 ساعت)

 • چرا دست به عمل نمی زنیم؟
 • تلنبار شدن اطلاعات
 • فیلترهای منفی ذهنی
 • تعصب و غرور
 • ترس
 • دریافت پاداش برای رفتارهای غلط
 • فرافکنی
 • عدم پیگیری
 • چه باید کرد؟
 • تشنه تحول بودن
 • پرهیز از وعده 
 • پرهیز از سعی!
 • انجام تغییرات جزئی


جور دیگر باید دید(4 ساعت)

 • تغییر در نوع نگاه
 • ذهن پرسشگر
 • شرطی شدن


استفاده درست از فرصت ها(2 ساعت)

 • در کمین فرصت ها باشیم
 • اتلاف وقت
 • فرصت های طلائی و بی بازگشت
 • خوش بین ها و بدبین ها


رسیدن به خواسته ها(8 ساعت)

 • قوانین مغز
 • عبارات تاکیدی
 • تغییر در باورها
 • رهائی از نگرانی
 • عدم حساسیت
 • تطابق خواسته ها و حالات
 • اثر نیروی انتظار
 • تصویر سازی ذهنی


مثبت اندیشی(4 ساعت)

 • تفاوت های ضمیرهای خودآگاه و ناخودآگاه
 • نقد قانون جذب
 • روش نفوذ به ضمیر ناخودآگاه
 • اصلاح تفکر و گویش
 • با منفی ها چه کنیم؟


همسوئی با کائنات(4 ساعت)

 • قوانین کائنات
 • پیام های کائنات :
 • هیچ اتفاقی، اتفاقی نیست
 • آیا ممکن است درست متوجه پیام ها نشویم؟
 • با خاطرات تلخ گذشته چه کنیم؟
 • اگر پیام را نگیریم چه اتفاقی می افتد؟
 • برکت رویدادها


کارما و دارما(4 ساعت)

 • قانون کارما ( بومرنگ ) :
 • آیا کارما فقط برای رفتارهای غلط است؟
 • شدیدترین بازخورد چیست؟
 • چرا افراد با خطاهای یکسان دچار عقوبت های متفاوت می شوند؟
 • فلسفه رنج و سختی ها
 • ظرفیت نداشتن جهان برای کارمای کامل
 • توقف کارما
 • قانون دارما ( مسئولیت ) :
 • رسالت ما در این جهان چیست؟
 • بهترین دارما

دوره های دکتر شاهین فرهنگ

ارتباط موثر ) تحلیل رفتار متقابل / TA )(5 ساعت)

 • همسوئی اطلاعات تبادلی :
 • کلامی
 • آوائی
 • از طریق زبان بدن
 • نظریه تحلیل رفتار :
 • کودک درون
 • بالغ درون
 • والد درون
 • چگونه جلوی تنش ها را بگیریم؟
 • روش های پس ران والد


آشتی با خدا(6 ساعت)

 • توکل
 • توسل
 • رضا
 • بندگی
 • تسویه بدهی ها :
 • به مردم
 • به خودمون
 • به خدا
 • نکات مهم :
 • حمله های شیطان
 • صبر
 • افراط و تفریط
 • طلبکار نشدن
 • سر و صدا نداشتن
 • استفاده از ابزارها
 • موفقیت واقعی


فلسفه نماز(16 ساعت)

 • همه چیز فلسفه دارد
 • نماز دستور خدا به همه پیامبران و ادیان
 • چرا نماز؟
 • آیا خدا به عبادت ما نیاز دارد؟
 • چرا وضو؟
 • چرا رو به قبله؟
 • چرا نیت؟
 • چرا تکبیرة الاحرام؟
 • چرا سوره حمد؟
 • چرا رکوع؟
 • چرا سجده؟
 • توکل
 • چرا تسبیحات اربعه؟
 • نماز داستان آفرینش
 • حرکات دست و سر در پایان نماز
 • آیا تکراری بودن نماز خسته کننده نیست؟
 • چرا نماز را عربی بخوانیم؟
 • چرا نمازشرط قبولی همه اعمال است؟
 • آیا همه نمازخوان ها به بهشت می روند؟
 • تاکید برنماز اول وقت
 • انتظار برای وقت نماز
 • چرا از نمازمان لذت نمی بریم؟
 • چگونه در نماز تمرکز داشته باشیم؟
 • آراستگی و پوشش مناسب در نماز
 • چرا روزی ۱۷ رکعت؟
 • چرا نماز جماعت؟
 • روش جذب اطرافیان به نماز
 • چرا خانم ها باید با پوشش نماز بخوانند؟


دوره خانواده موفق(10 ساعت)

 • عدم شناخت، عامل ایجاد تنش
 • تفاوت های ساختاری زنان و مردان
 • نحوه صحیح رفتار با زنان :
 • درک کردن و توجه
 • انتقال اطلاعات
 • توجه به جزئیات رفتاری
 • روش صحیح گفتگو
 • نحوه صحیح رفتار با مردان :
 • مامان بازی ممنوع!
 • تشکر و تحسین
 • تائید کردن
 • روش صحیح گفتگو
 • گریز از سیکل معیوب  :
 • تغافل و تدبیر
 • پرهیز از رفتارهای دوگانه
 • حساب بانکی اعتباری رفتاری :
 • انجام کارهای خاص
 • پیشباز و بدرقه
 • آراستگی
 • اولویت به خانواده
 • عذر خواهی
 • بازی برنده برنده :
 • اقدام بجای انتظار
 • آینه باشیم
 • قانون اساسی خانواده
 • تکنیک نامه
 • همسوئی با گروه ادراکی
 • سوء ظن

دوره های شاهین فرهنگ

دوره ازدواج موفق(30 ساعت)

 • نیاز به شناخت
 • دلایل غلط برای ازدواج
 • دلایل درست برای ازدواج
 • تقدیر و قسمت
 • چه کنید تا فرد مناسبی سر راه تان قرار گیرد؟
 • معیارهای انتخاب همسر :
 • ایمان و اخلاق
 • هم کفو بودن :
 • مفهوم کفویت
 • قول و وعده برای تغییر
 • کفویت اعتقادی
 • کفویت نگرشی
 • کفویت ادراکی
 • کفویت اقتصادی
 • کفویت فرهنگی
 • کفویت ظاهری
 • کفویت سیاسی
 • کفویت شخصیتی :
 • توافق و عدم توافق
 • مکان کنترل بیرونی و درونی
 • درون گرائی و برون گرائی
 • شخصیت قربانی
 • گروه های چهارگانه ادراکی
 • نظریه های همسان همسری و ناهمسان همسری
 • بلوغ :
 • بلوغ جنسی
 • بلوغ عقلی ( ذهنی، فکری)
 • بلوغ نکاح
 • بلوغ عاطفی
 • بلوغ اجتماعی
 • بلوغ فرهنگی
 • بلوغ اخلاقی
 • بلوغ اقتصادی
 • بلوغ اشُد
 • اصالت خانوادگی
 • ازدواج فامیلی
 • سلامت جسمی، روحی و روانی
 • ازدواج ایثارگرانه بامعلول یا جانباز
 • به دل نشستن
 • سن مناسب :
 • فاصله سنی مناسب بین دختر و پسر
 • معایب ازدواج زود هنگام
 • معایب ازدواج دیر هنگام
 • جمع بندی و تحلیل معیارهای ازدواج :
 • خطوط قرمز و زرد
 • ازدواج ممنوع!
 • موانع ازدواج
 • راه های شناخت طرف مقابل 
 • دوستی پنهانی قبل از ازدواج ( راه غلط ) :
 • آثار سوء 
 • تحقیق :
 • مراحل تحقیق
 • منابع مناسب برای تحقیق
 • محقق مناسب
 • شیوه مناسب تحقیق
 • طراحی سئوالات مناسب برای تحقیق
 • موانع تحقیق
 • استخاره
 • خواستگاری :
 • خواستگاری دختر از پسر
 • خواستگاری های همزمان
 • جلسه اول خواستگاری
 • جلسه دوم خواستگاری
 • نکات کلیدی در سئوالات خواستگاری
 • آیا همه مسائل در خواستگاری گفته شود؟
 • جلسه سوم خواستگاری
 • انجام رفتارهای غیر منتظره
 • علائم هشدار دهنده
 • جلسه بله برون :
 • انتخاب نهائی
 • مهریه :
 • باورهای درست و غلط
 • شکل های پرداخت
 • ضررهای مهریه سنگین
 • سودهای مهریه سبک
 • شیربها
 • جهیزیه :
 • آثار سوء جهیزیه سنگین
 • عقد :
 • خریدهای عقد
 • مراسم عقد
 • دوران نامزدی :
 • فواید این دوران
 • چند تذکر مهم
 • مراسم عروسی :
 • تاخیردرانجام مراسم به علت فوت بستگان
 • گُل و گِل به ماشین عروس!
 • پاتختی
 • ازدواج علی (ع) با فاطمه زهرا (س) :
 • خواستگاری علی (ع) از فاطمه زهرا (س)
 • مهریه فاطمه زهرا (س)
 • جهیزیه فاطمه زهرا (س)
 • عقد علی (ع) و فاطمه زهرا (س)
 • مراسم عروسی علی (ع) و فاطمه زهرا (س)

دوره های شاهین فرهنگ

دوره تربیت کودک ( ۳ تا ۱۳ سال )(12 ساعت)

✔️ ریشه های ۷ گانه اختلال رفتاری در کودکان

 • باج دهی
 • اعمال فشار
 • الگوهای رفتاری غلط
 • الگوهای گفتاری غلط
 • بی توجهی به رفتارهای مطلوب
 • دستورهای غلط
 • تهدیدهای پوشالی و تنبیه

✔️ روش های ۵ گانه متنبه کردن فرزندان :

 • توجه منفی
 • گفتگو
 • بی توجهی
 • پیامد رفتار منفی
 • کمک به جبران

دستوراتی که اجرا می شوند

دستورات قاطع

✔️ جایگزین های ۴ گانه دستور :

 • پرسشگری و همراهی
 • توصیف و صبر
 • اشاره به رفتار غلط + جایگزین مناسب
 • درگیر کردن عضو خطاکار

✔️ شتاب دهنده های تحول کودکان :

 • تشویق
 • پیامد رفتار مثبت
 • توجه به کودک درون

✔️اصول ۴ گانه همراه سازی کودکان :

 • توصیف بجای سرزنش
 • تغییر تصویر ذهنی منفی فرزند از خودش
 • یادداشت گذاری
 • راه حل یابی مشترک

✔️تسهیل کننده های استقلال فرزندان :

 • ایجاد زمینه برای تصمیم و انتخاب
 • همراهی تا به نتیجه رسیدن تلاش
 • گزارش نخواستن برای همه امور
 • تقویت ذهن پرسشگر کودک
 • کمک به ابراز وجود
 • عدم ورود به حریم شخصی کودک


کارگاه فنون سخنرانی(80 ساعت)

 • تقسیم بندی فعالیت ها
 • دو تذکر
 • ترکیب بندی
 • دو اصل مهم
 • مقدمه جذاب ( تکنیک قلاب ) :
 • با داستانی دلچسب
 • با شعری دلنشین
 • با بیان تجربه های شخصیِ آموزنده و محرک
 • با بیان واقعیت ها و اتفاقات قابل طرح :
 • الف – روش تعلیق
 • ب – روش ایجاد شوک
 • با طرح زیرکانه ی سئوال و به مشارکت کشاندن مخاطبین از ابتدا
 • با بذله گوئی و شوخی کنترل شده
 • با همسو شدن و همراهی با مخاطبین
 • با استفاده از نمایش
 • با آیات و روایات

✔️شروع بد :

 • شروع با تعارفات و تحویل گرفتن این و آن
 • شروع رسمی
 • شروع تحریک کننده و تنش زا
 • شروع اطو کشیده!
 • شروع با ادای آدم های همه چیز دان
 • شروع با پز اینکه انسان مهمی هستیم
 • شروع با عذرخواهی و زیر سئوال بردن خود
 • شروع با داستان های تکراری
 • شروع با تمسخر و لودگی
 • شروع با زیر سئوال بردن مخاطبین
 • شروع امری یا نصیحت آمیز
 • شروع با جلب توجه غیرمعمول

✔️خلاصه اثربخش

✔️بدنه سخنرانی

✔️نکات کلیدی :

 • حیطه سخنرانی
 • خلاصه نویسی
 • عادی صحبت کردن
 • پرهیز از روش های غلط :

✔️سخنرانی تقلیدی

 • بکارگیری عبارات خارجی
 • استعانت
 • بکارگیری ضرب المثل های غلط
 • رفتارهای ریاکارانه
 • ایجاد حساسیت
 • بیان دیدگاه های بی پایه
 • ورود به حیطه های تخصصی
 • صحبت های خارج از ظرفیت
 • بی احترامی
 • زیر سئوال بردن
 • بیان عبارات مایوس کننده
 • زیر سئوال بردن جامعه
 • زیر سئوال بردن مجریان
 • توهین به اعتقادات
 • داشتن تکیه کلام
 • صداهای اضافه
 • حاشیه پردازی غیر مرتبط
 • توزیع بروشور و برگه های نظر سنجی
 • فرم های غلط بدن
 • اجرای روش های درست :
 • تدارک سخنرانی
 • بکارگیری صحیح عناصر ارتباط موثر
 • بهره گیری صحیح از تشبیه و قیاس
 • بهره گیری صحیح از تمثیل
 • بهره گیری صحیح از آمار
 • بهره گیری صحیح از عوامل محرک احساسات مخاطبین
 • بهره گیری صحیح از مکث
 • بهره گیری صحیح از ایجاد شبهه
 • مدیریت اشتباه
 • واکنش های صحیح
 • انعطاف پذیری
 • حسن ختام سخنرانی

✔️پایانی بد :

 • با عبارتی مایوس کننده
 • با بیان ته کشیدن دانسته ها
 • پایانِ بی مقدمه
 • با جملات نامانوس
 • پایان متواتر

✔️پایانی خوب :

 • با بیان حکایات و اتفاقات
 • با اشارات الهام بخش
 • با شعری دلنشین
 • با جمله ای لطیف

✔️افزایش خودباوری برای سخنرانی

دوره های شاهین فرهنگ

کارگاه خلاقیت(100 ساعت)

 • موانع درست اندیشیدن
 • گره های ذهنی
 • لزوم تغییر
 • تعریف خلاقیت
 • ابعاد چهارگانه خلاقیت ( نظریه کافمن و بگتو )
 • نوآوری
 • اتولتیک و اگزوتلیک
 • عبور از ثبات و ایستائی
 • مقاومت در برابر تغییر
 • شکستن حصارهای محدود کننده ذهنی
 • رویاهای ارزشمند ( خیال پردازی )
 • کلید الهام
 • تناوب، انتقال، جهش
 • ایجاد جسارت
 • اصول تریز ( Triz)
 • اصول چهل گانه تریز
 • تفکر سیستمی
 • بایونیک ( بایومیمتیک )
 • تقویت خلاقیت از دیدگاه تورنس ( سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری، بسط )
 • گام های پانزده گانه خلاقیت
 • تشخیص درست مسئله
 • ایده پردازی
 • ارزیابی ایده ها
 • روش های بسط ایده
 • تجزیه و تحلیل و جمع بندی ایده ها


کارگاه حل اختلافات خانوادگی ( جهت خانواده های در حال طلاق )(5 ساعت)


دوره تربیت جنسی کودکان ( از تولد تا ۱۴ سالگی )(10 ساعت)

 • تعریف تربیت جنسی
 • دیدگاههای مختلف در ارتباط با تربیت جنسی
 • دیدگاه تفریطی
 • دیدگاه افراطی
 • دیدگاه معتدل
 • آموزش جنسی
 • آموزش جنسی ازنظریونسکو
 • آگاهی جنسی،ناآگاهی جنسی
 • ملاحظات فرهنگی و ارزشی
 • نظریه های مخرب
 • کتابهای آموزش تربیت جنسی غربی
 • مسئولین ومتولیان تربیت جنسی
 • چرا اقدامی برای آموزش جنسی کودکانمان نکرده ایم؟
 • مراحل رشد جنسی وتربیت جنسی کودک
 • شروع تربیت جنسی
 • هویت جنسی
 • ازتولد تا ۲ سالگی
 • از۲ تا ۴ سالگی
 • بیداری جنسی
 • از ۴ تا ۶ سالگی
 • چه کار کنیم تا این دوره سنی با ایمنی بیشتری سپری بشود؟
 • آشنا کردن کودک باحریم ونقاط خصوصی بدنش وحد مرزهای آن
 • نگاه پرخطر،حرف پرخطر،لمس پرخطر،تماس پرخطر،تنهائی پرخطر
 • آشناکردن کودک باکارهائی که بایدانجام بدهد تاکسی وارد حریم خصوصی اش نشود
 • آموزش اینکه اگرکسی خواست وارد حریم خصوصی اش بشود باید چه کارهائی بکند؟
 • تعدّی توسط آشنایان
 • علائم احتمالی سوء استفاده جنسی از کودکان
 • از۶ تا ۸ سالگی
 • نهفتگی میل جنسی
 • از۸ تا ده سالگی
 • بلوغ دختران
 • عادت ماهانه
 • ازده تا۱۴سالگی
 • بلوغ پسران
 • خود ارضائی
 • چه کارکنیم که بچه ها دچار این مسئله نشوند؟
 • ازکجا بفهمیم درگیر این مسئله شده اند؟
 • وقتی این موضوع را فهمیدیم چه کارکنیم؟
 • رفتارهای غیرطبیعی
 • شیوه درست پاسخدهی به سوالات جنسی کودکان
 • اصول۱۰گانه پاسخگوئی به سئوالات جنسی کودکان

دوره های شاهین فرهنگ

فلسفه حجاب(6 ساعت)

 • سرفصل های دوره فلسفه حجاب
 • حجاب و چادر
 • معنای لغوی حجاب
 • اشاره به حجاب در قرآن
 • نظر شهید مطری
 • حجاب سخت و دست و پاگیر است
 • آیا حجاب حضور زنان را در جامعه محدود می کند؟
 • آیا حجاب جلوی پیشرفت را می گیرد؟
 • حجاب برای شناخته شدن و درست دیده شدن است
 • مورد آزار قرار نگرفتن
 • محدودیت یا مصونیت؟
 • من با چادر آزار می بینم
 • دلت پاک باشد
 • آقایان نگاه نکنند
 • اگر همه بی حجاب باشند، شرایط عادی می شود
 • چرا مردها نباید حجاب داشته باشند؟
 • اگر حجابم را درست کنم، جامعه درست می شود؟
 • ما نمی خواهیم رفیق خدا بشویم
 • موفقیت
 • خدا مهربانتر از این است که به خاطر چند نخ مو کسی را جریمه کند
 • کم توجه به حجاب، بی دین نیست
 • موانع تغییر 
  حجاب در سایر ادیان :
 • ـ حجاب زنان کلیمی
 • ـ حجاب زنان مسیحی
 • ـ حجاب زنان زرتشتی
 • آیا اسلام حجاب را به زنان ایرانی تحمیل کرد؟
 • پیشینه حجاب در ایران
 • نظر همفر، جاسوس انگلستان
 • کجای قرآن گفته باید مو را بپوشانیم؟
 • چرا قرآن مستقیما به کلمه مو اشاره نکرده است؟
 • قوانین پوشش در تعدادی از دانشگاه های جهان
 • چارچوبهای قرآن برای حجاب
 • من مسلمان هستم، مومن نه!
 • رنگ پوشش :
 • رنگ های مستحب و توصیه شده
 • رنگ سفید
 • رنگ سبز
 • رنگ نهی شده و مکروه
 • رنگ مشکی
 • ـچادر مشکی
 • اقتدار و قدرت
 • آگاهی و دانائی 
   تقدس
 • چرا خانم ها باید در نماز حجاب داشته باشند؟
 • داستان حضرت موسی (ع)
 • محبوب های خدا
 • جنگ علیه حجاب و موج حجاب خواهی در دنیا
 • مجاورت و مشابهت
 • مدافع حریم باشیم
 • تسلیم امر خدا بودن

 

طرح ها و محصولات
مشاهده بیشتر...