تحقیقات بازار

تحقیقات بازار

تحقیقات بازار

نظر مشاور کارنیل

کارنیل

محصولات

  • دو کتاب در یک کتاب (1- نحوه ی اداره جلسات 2- نحوه ی نوشتن یک طرح کسب و کار عالی)
    1) How To Run A Meeting 2) How To write A Geat Business plan
    کسب و کار مانند شطرنج است: برای موفق شدن باید چندین حرکت را از قبل حدس بزنید.
    قیمت: 5,000 تومان

    این کتاب درواقع دو کتاب است که در یک کتاب نوشته شده است. کتاب «نحوه ی نوشتن یک طرح کسب و کار عالی» نوشته ی ویلیام ای.سلمان با موضوع موفقیت در کسب و کار که احمد ارژمند آن را ترجمه کرده و کتاب «نحوه ی اداره جلسات» نوشته ی آنتونی جی که موضوع آن مدیریت است و احمد ارژمند آن را ترجمه کرده. این دو کتاب از مجموعه ی کلاسیک بررسی های دانشگاه هاروارد در دنیای کسب و کار هستند که با هدف تشریح و توضیح شرایط موفقیت در یک کسب و کار موفق و نیز مدیریت وویژگی های یک مدیر و رهبر خوب نوشته شده اند.

محصولات بیشتر ...