شیوه های ارسال

تمامی کالاهای کارنیل از طریق پست پیشتاز کارنیل ارسال می شوند.